Euro Consulting Group Euro Consulting Group

"Евро Консултинг Груп" ЕООД

В отговор на нарастналите изисквания на пазара, „Евро Консултинг Груп” ЕООД обезпечава цялостно проектния процес: от написването и подаването на проекта; неговото текущо управление и свързаната с това документация; до крайното съдържателно и финансово отчитане.
За облекчение на своите клиенти, в условията на световна финансова криза „Евро Консултинг Груп” ЕООД предоставя възможност за гъвкави разплащателни режими.

Основен приоритет в работата на компанията е да удовлетвори всички потребности и изискванията на своите клиенти, за което говори и мотото на  фирмата:

₪ ₪ ₪ КАКВОТО СИ ПОИСКАШ ₪ ₪ ₪

Евро Консултинг Груп