Euro Consulting Group Евро Консултинг Груп

Клиенти и партньори

В рамките на различни проекти , "Евро Консултинг Груп" ЕООД си партнира с организации и институции от ранга на:

Президентство на Р България;
Представителство на еврокомисията в България;
Община Велико Търново;
Единен Български Младежки Съюз;
Вазов институт;
Инициатива за работа с младежта;
Балкански алианс за развитие;
Съвет за високи технологии към МС на Р България и др.

Екипът ни има опит по предприсъединителните програми на ЕС, както и по Структурните и Кохезионния фондове. Наша корпоративна политика е да не представяме имената на нашите клиенти, а да трупаме опит на базата на сътрудничеството ни с всеки един от тях.

Наш партньор е и фирма Орак - софтуерно-консултанска компания с 15 години опит в разработването и внедряването на цялостни бизнес решения в производството,търговията и услугите, и с успешно реализирани над 4500 инсталации в Европа,Русия,Близкия изток и САЩ (прочети повече).

Евро Консултинг Груп

Евро Консултинг Груп

Орак engineering