Euro Consulting Group Евро Консултинг Груп

Маркетинг

Фирмата успешно развива вторично направление – разработване на маркетингови проучвания, анализи и стратегии, като за целта има изградена собствена мрежа от анкетьори и пазарни наблюдатели. Към днешна дата, дружеството е реализирало разработки за пазара на сухи строителни смеси, мебели, шприцвани изделия, фармацевтична индустрия, козметична индустрия и хранително-вкусова промишленост, пазара на рамки за картини и др.

Евро Консултинг Груп