Euro Consulting Group Евро Консултинг Груп

"Евро Консултинг Груп" ЕООД

"Евро Консултинг Груп" ЕООД е юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър на Р България . По своята същност фирмата се явява обединител на капацитета и възможностите на мрежа от водещи специалисти и експерти в областта на европейските фондове и програми насочени към развитие на икономиката на страната.

"Евро Консултинг Груп" ЕООД е специализирана в осигуряването на проектно финансиране за технологична модернизация в малки и средни предприятия, фотоволтаичнни възобновяеми енергоизточници, иновации,покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията,туризъм, селско стопанство, младежки дейностти и др.

Евро Консултинг Груп